Verrast u ook een mantelzorger in Peel en Maas met een gratis bloemetje op 10 november?

 

Er wordt veel zorg verleend door mantelzorgers in Nederland. Daarom is 10 november uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg, steeds met een jaarlijks wisselend thema.

In 2017 is het landelijk thema “ Mantelzorg doe je samen“

In 2017 is het landelijk thema “ Mantelzorg doe je samen.“ Op deze dag geven we extra aandacht aan iedereen die zorgt  voor een naaste die extra steun nodig heeft en hiermee geven we als omgeving een stukje waardering en erkenning voor hem /haar  in deze specifieke rol.  “De omgeving", dat zijn wij allemaal samen zoals b.v. andere familieleden, vrienden, de vereniging waar iemand lid van is, maar ook de gemeente of het wijkteam. U kunt hen ook om steun en hulp vragen als dat nodig is. U staat  er niet alleen voor, we doen het samen.

Wat zijn, of wie is mantelzorger?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Kenmerkend voor mantelzorg is dat er altijd sprake is van een persoonlijke band en dat er geen sprake is van een georganiseerd verband.

Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat iemand in je naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Ook in 2017 weer een bloemenactie.
In Peel en Maas worden mantelzorgers in het kader van de Dag van de Mantelzorg wederom verrast met een gratis bloemetje en dit jaar zal dat op vrijdag 10 november gebeuren.

Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij/zij als waardering een bloemetje verdient? Meld deze dan aan via deze website. Op vrijdag 10 november wordt er dan door vrijwilligers een bloemetje thuisbezorgd. Er zijn maximaal 850 bloemetjes beschikbaar, dus wees er snel bij want op is op!

Aanmeldformulieren voor deze actie worden ook breed verspreid in de gemeente Peel en Maas en kunt u bijvoorbeeld ook vinden bij de bibliotheken, huisartsen, zorgaanbieders, gemeenschapshuizen, het WMO-loket, de gemeente, de WegWijZer enz. of kunt u ophalen bij Vorkmeer, Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas, Kerkstraat 32 te Panningen.

Digitaal aanmelden
Wilt u ook iemand aanmelden voor de bloemenactie.

Iemand aanmelden kan per e-mail: klik dan hier>>


Of per post, download dan het